Kvalitetsstyring
Opret ny afvigelse
Se afvigelser i liste-form med mulighed for søgning
Vedligehold koder for prioritet
Vedligehold koder for kategori
Vedligehold koder for årsag
Vedligehold koder for korrigerende handlinger
Vedligehold koder for forebyggende handlinger
Vedligehold dokumentation
(c) KvaliTjek 2012